ARVITA P spol. s r.o. (Otrokovice)

Arvita P spol. s r.o. působí v oblasti ochrany a tvorby krajiny jako specializovaná firma od roku 1994 (v letech 1992-1994 byly tyto aktivity realizovány v rámci firmy Arvita s.r.o.). Vedle vlastní projekční činnosti zpracovává specializované subdodávky především pro firmy Zlínského kraje, jako jsou S-projekt plus a.s., Zlín; Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o; PÚP Uherský Brod; AKTÉ projekt, s.r.o., Kroměříž; Alfaprojekt Olomouc, a.s. a další zpracovatele územních plánů.
Na základě výběrového řízení firma zpracovává významné projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny, Správu CHKO Beskydy, Správu CHKO Bílé Karpaty a další. K našim hlavním zákazníkům patří především obce, krajské úřady, pozemkové úřady a soukromí investoři. Významnými zákazníky jsou i těžební společnosti, jako jsou Českomoravský štěrk, a.s.; CEMEX Sand, k.s.
K dalším podstatným činnostem patří odborné subdodávky prací pro územní plánování (krajinný plán, územní systémy ekologické stability, land use) a odborné posudky pro státní správu (posouzení dopadu staveb na zemědělský půdní fond, krajinný ráz aj.). Připravíme projekty pro získání dotací z programu Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a programu EU k realizaci: Biocenter, remízů, sadů, biokoridorů, větrolamů, alejových výsadeb malých vodních ploch (tůně, mokřady, rybníky).
Pro investiční přípravu zabezpečíme: Identifikace majetkoprávních vztahů k půdě, komplexní podklady pro vynětí pozemku ze ZPF (bilance skrývky ornice, výpočet odvodu, vyhodnocení dopadu stavby dle vyhl. č. 13/94 Sb.), zpětná rekultivace dočasných záborů, ...
Kontaktní osoba: Ing. Hedvika Psotová – jednatelka - tel.: 577 938 161; mobil: 606 447 330; email: arvita@arvita.cz

Je toto moje firma?
  • Příčná 1541
  • Otrokovice
  • Zlínský kraj
  • 765 02
  • mapa

Hodnocení

*
*
*
*
*
0 hodnocení
Ohodnotit

Více informací

Služby: generely, studie, plány, projekty, revitalizace, ochrana pozemků, posudky, dokumentace, odborná stanoviska, pozemkové úpravy, subdodávky, autorský dozor

Napište nám

Povinná pole

Powered by

Všechny sekce
Zavřít

Přihlášení

nebo
zapomenuté heslo