Alzheimercentrum

Jihlava, z. ú.

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. je od roku 2014 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (domov se zvláštním režimem a domov se zvláštním režimem) pro osoby s demencí, nejčastěji pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Zajišťujeme odbornou zdravotní a sociální péči.

 • Romana Havelky 4899/13
 • Jihlava
 • 586 01
 • D1 Praha - Brno, Exit 112/112A
 • mapa

Kontaktní osoby

Hodnocení

*
*
*
*
*
0 hodnocení
Ohodnotit

Více informací

Pečujeme o osoby s Alzheimerovou chorobou

Naše péče je založena na individuálním přístupu ve vztahu k uživateli služby. Ctíme klientova přání a práva, tak abychom prostřednictvím naší péče a služeb podporovali a udržovali co nejdéle naše klienty aktivní.

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. je hotelový komplex, obklopen protékající řekou Jihlava, která umožňuje klientům využívat příjemný relax na zahradě zařízení, kde je mimo jiné i zastřešená pergola pro využití pobytu za špatného počasí. To vše se nachází nedaleko historického centra Jihlavy, která vybízí klienty k častým procházkách po okolí.

Ubytování a stravování

Objekt disponuje 1 a 2 lůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením a velkou, centrální wellness koupelnou. V přízemí zařízení se nachází dvě velká atria, která umožňují klientům přijímání osobních návštěv a zároveň také slouží jako prostor pro terapie, atria jsou vybavena sedacími soupravami, pianem, kávomatem, LCD televizí, klecí s ptáky, knihovnou.

V zařízení se nachází 3 ergoterapeutické místnosti, ve kterých probíhá pravidelný aktivizační program, kde se klienti mohou zapojit do různých výtvarných činností, cvičení paměti, muzikoterapie apod. a 1 místnost pro bohoslužby, které jsou součástí velkého školicího sálu, jenž využívají i zaměstnanci zařízení k doplnění/rozšíření svého vzdělání.

Do zařízení pravidelně dochází pedikérka a kadeřník, jejichž služby naši klienti velmi rádi využívají, pravidelně navštěvujeme kavárnu s keramickou dílnou, kde si naši klienti mohou vyrobit výrobek z hlíny.

Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně, skladba stravy odpovídá vyšším požadavkům kladeným na nároky související s nemocí.

Poskytovaná péče a jiné činnosti

V centru je zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná všeobecnými sestrami a zdravotnickými asistenty. O klienty dále pečuje tým složený ze sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách, aktivizačních pracovníků a kvalifikovaný personál kuchyně a údržby. Klientům zařízení nabízíme v rámci terapií nejrůznější aktivity, mezi něž patří muzikoterapie, reminiscence, canisterapie, arteterapie, aromaterapie, taneční a pohybová terapie, smyslová stimulace a mnoho dalších.

Lidská vřelost, vstřícnost, pohoda, pohlazení, kvalitní a bezpečná péče odpovídající požadavkům na klidný a důstojný život našich klientů je pro nás prioritou.

V roce 2016 získalo zařízení Certifikát Vážka, které uděluje Česká alzheimerovská společnost zařízením na podkladě auditu. Zařízení musí splňovat přísná kritéria. Alzheimercentrum Jihlava je tak kontaktním místem ČALS pro kraj Vysočina.

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. je aktivně zapojeno do projektu přenosu know-how péče o osoby s Alzheimerovou chorobou, který probíhá na celostátní úrovni a zároveň navazuje na mezinárodní vztahy se zahraničními partnery a získává tak jejich zkušenosti v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a podporu při dalším zajišťování této odborné péče v ČR.

Naše služby jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se neustále vzdělávají a snaží se v praxi uplatňovat nové poznatky, tak aby docházelo k zajištění péče na co nejvyšší úrovni.

Registrované služby:

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční pobytové služby osobám trpícím demencí nebo chronického duševního onemocnění, kteří již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí.

Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je ubytování, stravování, hygiena, oblékání, vyprazdňování, apod. Dále umožňuje společenský kontakt, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám s kombinovaným postižením, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, od 27 let věku, které mají snížené schopnosti a nemohou zvládat svou nepříznivou sociální situaci a potřebují tak pravidelnou pomoc druhé osoby.

Cíle služby:

 • Zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních potřeb
 • Poskytovat takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje
 • Udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými
 • Ctít lidská práva a důstojnost našich klientů

Služba je poskytována v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v týdnu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální službou, která je nabízena osobám s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením nebo se zdravotním postižením. Minimálním věkem klientů domova pro osoby se zdravotním postižením je 19 let.

Cíle služby:

 • Zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních potřeb
 • Poskytovat takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje
 • Udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými
 • Ctít lidská práva a důstojnost našich klientů.

Služba je poskytována v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v týdnu.

Otevírací doba

 • Non-stop
 • Máme právě otevřeno

Napište nám

Povinná pole

Všechny sekce
Zavřít

Přihlášení

nebo
zapomenuté heslo