Aktuality

Předpřejímka stroje i v době koronavirové krize

V době koronavironé krize, kdy byl vyhlášen nouzový stav, byla situace velmi složitá. Klasická předpřejímka strojů nebyla možná, a proto jsme přišli s alternativním řešením.

Klasická předpřejímka

Předpřejímka stroje je zjednodušeně řečeno prezentace nově vyrobeného stroje přímo zákazníkům, kteří si tento stroj zakoupili. Jedná se o příplatkovou službu, kterou zákazníci rádi využívají k vyzkoušení, kontrole a případnému doladění stroje WALTER, který si zakoupili. Po celou dobu je jim k dispozici aplikační technik a obchodní zástupce.

Předpřejímka online

S nástupem koronavirové krize nebyly klasické předpřejímky možné. Cestování bylo povoleno maximálně na území vlastního státu, pokud vůbec. Proto vyvstala otázka, jak provést předpřejímku stroje, když zákazníci nemůžou přijet k nám a ani my je nemůžeme jet k nim.

I zde našla plné uplatnění online komunikace. Základ však zůstal stejný. Zákazníci zaslali požadavek na výrobu nebo kontrolní měření konkrétního nástroje či nástrojů jimi zakoupeným strojem. Splněním tohoto úkolu byla deklarována plná funkčnost a připravenost nového stroje WALTER a veškerých jeho opcí podle objednávky. Zadání jsme obdrželi emailem a obrobek poštou nebo kurýrem. Části postupu spojené s prací na stroji, které jsou pro zákazníky důležité, jsme natočili na video. Zákazníci tak mohli sami vidět, zda stroj funguje podle jejich požadavků a zda splňuje vše, co od něj očekávali. To, že vše probíhá přesně tak, jak má, můžeme dále potvrdit možností exportu souboru s názvem operace včetně časového údaje  v našem brousícím softwaru HELITRONIC TOOL STUDIO. V tomto protokolu je tedy přesně uvedeno, co a kdy stroj dělal. Tento časový kód je i součástí videa z výroby nástroje. Jedná se tedy o dvojí kontrolu zadaného úkolu. Jako třetí kontrolní bod, který dokazuje stoprocentní připravenost stroje pro práci, slouží vyrobený nástroj. Protokol, video i vyrobený nástroj jsme zákazníkům zaslali, takže si sami mohli vše prostudovat, případně znovu přeměřit.

Kromě výše uvedeného jsme využívali i komunikaci prostřednictvím Skypu. Mohli jsme nabídnout i LiveStream, pokud by o to zákazníci měli zájem.

"Nouzová situace si prostě žádá nouzová řešení. Přesto doufáme, že online předpřejímka bude v naší práci pouze výjimkou, protože pro prezentaci našich strojů zákazníkům je přímý kon-takt u nás ve firmě, případně ve firmě našich zákazníků velmi důležitý." Říkají naši aplikační technici. 

Doplňující informace k předpřejímce

 • Předpřejímku nabízíme pro všechny WALTER stroje od nástrojových brusek přes erodovací stroje až po CNC měřící stroje.
 • Přepřejímka probíhá buď ve firmě WALTER v Tübingenu, nebo v Kuřimi, případně přímo u zákazníka.
 • Klasické předpřejímky se účastní minimálně 4 lidé. Ze strany společnosti WALTER to je aplikační technik a obchodní zástupce. Na straně zákazníků to bývá většinou jeden technik a někdo z vedení firmy.
 • Námi vyrobené nástroje na strojích WALTER můžeme ihned přeměřit na našich CNC měřících strojích a vystavit k nim certifikaci.
 • Největší výhodou klasické předpřejímky je zázemí naší firmy a skladové zásoby, což umožňuje okamžitou reakci na požadovanou úpravu stroje. Přítomnost zákazníka u nás ve firmě nám umožňuje vyřešit společně spoustu otázek a prodiskutovat řadu témat, což mnohdy práci velmi urychlí. A to je velkým přínosem jak pro zákazníky, tak i pro nás.
 • Součástí předpřejímky je i prohlídka naší firmy.

Nový úsporný univerzální stroj HELITRONIC RAPTOR k výrobě a ostření nástrojů

Uživatelé a zákazníci už delší dobu a stále častěji požadují u nástrojářských strojů víc flexibility, všestrannosti a automatizace. Objevují se také požadavky na specializaci a přijatelnou cenu, které jsou často neslučitelné s jinými nároky. Právě této kombinace se společnosti WALTER podařilo dosáhnout u nejnovější univerzální nástrojové brusky HELITRONIC RAPTOR, která rozšiřuje její nabídku nástrojových brusek. WALTER teď pro broušení nástrojů nabízí vhodné řešení jakéhokoli specifického zákaznického zadání.

Flexibilita a výhodná cena:

HELITRONIC RAPTOR je flexibilní a univerzální bruska vhodná hlavně k efektivnímu broušení a ostření rotačně symetrických nástrojů v kovozpracujícím a dřevozpracujícím průmyslu.

Specializované vybavení brusek HELITRONIC RAPTOR:

Specializace v tomto případě znamená nerezignovat na nezbytné prvky vybavení a nabídnout důležité volitelné možnosti. Univerzální nástrojová bruska HELITRONIC RAPTOR byla vyvinuta především pro ostření rotačně symetrických nástrojů, při kterém obvykle platí tyto podmínky:

-    málo potřebných variant automatizace,

-    malé nároky na automatické podpírání nástrojů,

-    není potřeba automatická výměna brusných kotoučů,

-    přesto je potřeba velká flexibilita v pracovním prostoru, protože nástroje jsou velmi různorodé a často velké.

Proto nástrojová bruska HELITRONIC RAPTOR – na rozdíl od jiných strojů značky WALTER – nenabízí volitelný výměník kotoučů, robotický zakladač ani hydraulickou podpěru nástrojů.

Univerzální nástrojová bruska HELITRONIC RAPTOR umožňuje brousit nástroje s maximálním průměrem 320 mm a maximální délkou 280 mm včetně čelního obrábění, má ve standardní výbavě vřeteno NCT a jako volitelné vřeteno HSK. K automatickému nakládání až 500 stopkových nástrojů se nabízí horní zakladač integrovaný v pracovním prostoru.

Další prvky výbavy:

-           masivní portálová konstrukce ze šedé litiny s minimálními vibracemi,

-           11,5kW řemenové vřeteno s vřetenovým motorem,

-           brousicí software HELITRONIC TOOL STUDIO,

-           horní zakladač (volitelný),

-           skleněná měřítka (volitelná),

-           přímý pohon osy A (volitelný),

-           snímače k měření kotoučů (volitelné),

-           ruční podpěra nástrojů (volitelná),

-           další volitelné možnosti.

Cenově výhodná univerzální bruska HELITRONIC RAPTOR společnosti WALTER k výrobě a ostření nástrojů.

MSV v Brně 2018

Děkujeme za návštěvu na letošních veletrzích MSV v Brně a Toolex v Polsku.

 

Vše je připraveno a veletrh běží na plné obrátky. Přijďte nás navštívit do haly P. Letos nám patří stánek s číslem 86.

                    

                    

MSV v Brně

Připravili jsme řadu novinek, které vám představíme na letošním strojírenském veletrhu v Brně. Náš stánek najdete tradičně v pavilonu P a naše číslo je 086. Těšíme se na vás.

Den otevřených dveří pro zákazníky OPEN HOUSE 2018

Po dvou letech se ve čtvrtek 14.6.2018 konal Open House 2018, tedy den otevřených dveří společností WALTER a EWAG pro zákazníky z centrální a východní Evropy. Celý tento den byl rozdělen na dvě části. První část byla technická, sestavená z šesti odborných přednášek o technologických novinkách a rozšíření výrobního portfolia obou firem, následována prohlídkou vlastní výroby společnosti Walter s.r.o. Druhou část tvořil sportovní a zábavný program, který se odehrál v golfovém rezortu Kaskáda v Kuřimi.

Oficiální program začal v 9:00 uvítáním přítomných hostů panem Georgim Žilevem, vedoucím obchodu pro východní Evropu, který poté předal slovo vedoucímu obchodu pro celou Evropu, panu Achimovi Schuriusovi. Blok technicky zaměřených přednášek začal přednáškou vedenou panem Markusem Schulzem, výrobním inženýrem, ve které  představil firmu Walter s.r.o. včetně novinky ve výrobě, kterou je nepřetržitá montáž. Dále následovaly Novinky z oblasti technologie broušení a nástrojových brusek, prezentované panem Törstenem Wörnerem, produktovým manažerem pro HELITRONIC TOOL STUDIO/ HELITRONIC a technologie optického a 3D měření nástrojů představené panem Ulrichem Brändlem, produktovým manažerem pro měřící techniku firmy WALTER. Po krátké přestávce pokračovaly prezentace na témata technologie EDM a Laserové technologie ve výrobě nástrojů, přednášejících Siegfrieda Hegeleho, produktového manažera pro erodování firmy WALTER a Jana Preisiga, vedoucího aplikačních techniků společnosti EWAG. Celý tento přednáškový blok zakončil pan Bruno Brechbühl, obchodní zástupce pro technologie firmy EWAG, doplněným přehledem vyspělých technologií a produktů společnosti EWAG.

Po tomto bloku čekalo na zákazníky několik variant, jak si poskládat další program. Bylo možné nechat si předvést stroje WALTER a EWAG a dostat erudované odpovědi na řadu otázek ze strany aplikačních techniků. Pro tyto zákazníky byly připraveny stroje HELITRONIC VISION 400L, nástrojová bruska s až šesti osami COMPACT LINE, erodovací stroj a bruska v jednom HELITRONIC POWER DIAMOND, plně automatizovaný měřicí stroj HELICHECK PLUS a ruční měřicí přístroj HELISET. Vedle strojů dostali prostor také externí partneři k vlastní prezentaci svých firem a produktů. Vyvrcholením celé této části zákaznického dne byly prohlídky výroby Walter s.r.o. vedené nejen obchodními zástupci společností WALTER a EWAG, ale i vedoucím výroby panem Augstenem a výrobním inženýrem panem Schulzem ze společnosti Walter s.r.o. Jednotlivé prohlídky byly vedeny v českém, anglickém i německém jazyce, stejně jako veškeré přednášky. Tento bohatý program nabitý technickými detaily a novinkami ze světa broušení a erodování byl zakončen výherním dotazníkem. Výherci obdrželi vouchery na náhradní díly nebo servis strojů od společností WALTER a EWAG, poukázku na nákup olejů Oelheld a také let balónem od firmy Fanuc. V 15:00 byla oficiálně ukončena technická část, která se celá odehrávala v prostorách firmy Walter s.r.o.

V 16:30 začal odpolední sportovní a zábavný program.

 

 

Den otevřených dveří pro uchazeče o zaměstnání

Děkujeme za vaši návštěvu.

Datum: 15.5.2018

Místo: Walter s.r.o., Blanenská 1289, Kuřim

Program: Prohlídka výrobních prostor společnosti doplněné o výklad našich specialistů.

Časy prohlídek: 10:00, 11:00 a 14:30

Prosíme o potvrzení účasti s uvedením konkrétního času na email: prace@walter-machines.de

Těšíme se na vaši návštěvu.

Společnost WALTER slavnostně otevírá pohyblivou montáž v Kuřimi

Za hojné účasti hostů se ve společnosti Walter s.r.o. uskutečnilo 14. prosince 2017 slavnostní otevření nové montážní linky. Jürgen Schock, CEO Walter Maschinenbau GmbH, přivítal asi čtyřicet pozvaných hostů. Následně se slova ujal vedoucí projektu Markus Schulze, který seznámil přítomné hosty se samotným projektem „Pohyblivé montáže“. Poté se uskutečnilo oficiální zahájení. Symbolickým stisknutím tlačítka „Start“ spustil celý projektový tým tuto montážní linku do provozu.

Stavební práce ve výrobním závodu v České republice trvaly přibližně 14 týdnů. Potom následovala instalace systému. Celková investice do nově instalované montážní linky činí několik miliónů EUR a je tak důležitým milníkem v rozvoji tohoto výrobního závodu společnosti Walter s.r.o. v Kuřimi.  Montážní halou nyní probíhá dopravní pás o délce cca 90 m, který se plynule pohybuje a vede přímo do expediční haly.

Stroj musí projít osmnácti stanicemi a poté je v expediční hale ihned zabalen a odeslán zákazníkovi. Díky zvýšené stabilitě procesu se pracuje efektivněji. Zkrácení průběžné doby výroby znamená kratší dodací lhůty, z čehož profitují především zákazníci. Momentálně se na dopravním pásu zhotovují dva modely nástrojových brusek HELITRONIC POWER a HELITRONIC MINI POWER. CNC nástrojová  bruska HELITRONIC VISION 400 L bude následovat ještě v průběhu tohoto roku. Tímto dojde ke znatelnému zvýšení flexibility. Také předmontáž je uspořádána podle stromečkového principu a zásobuje tak přímo linku.

Zavedení pohyblivé montáže si vyžádalo také novou organizaci a úpravu dopravy materiálu. Souběžně se realizovaly různé aktivity pro zlepšení zásobování pohyblivé montáže, jako například systém „pick-to-light“. Plánují se již další opatření v oblasti logistiky.

Projektový tým při slavnostním spuštění montážní linky

 

 

Montážní linka v závodě WALTER v Kuřimi

 

 

 

 

Společně s naši sesterskou společnosti Ewag AG a její širokou škálou strojů na výrobu indexovatelných destiček a inovativní laserové stroje se řadíme do skupiny firem nabízejících systémová řešení pro výrobu nástrojů. Dohromady tvoříme technologickou skupinu "Tool" v rámci skupiny UNITED GRINDING. Skupina UNITED GRINDING je jedním z předních světových dodavatelů strojů, aplikací a služeb pro tvrdou povrchovou úpravu. Skupina se skládá z 8 silných značek a má řadu poboček a partnerů po celém světě.Dohromady tvoříme technologickou skupinu "Tool" v rámci skupiny UNITED GRINDING. Skupina UNITED GRINDING je jedním z předních světových dodavatelů strojů, aplikací a služeb pro tvrdou povrchovou úpravu. Skupina se skládá z 8 silných značek a má řadu poboček a partnerů po celém světě.

Nástrojové brusky WALTER- Slavnostní otevření výrobních hal

 • Blanenská 1289/119
 • Kuřim
 • 664 34
 • Pojedete po hlavním tahu z Brna na Svitavy (silnice č. 43), odbočíte vlevo na silnici č. 386 a pak odbočte na první odbočce doprava. Těšíme se na vaši návštěvu.
 • mapa

Kontaktní osoby

Otevírací doba

 • Po 8:0017:00
 • Út 8:0017:00
 • St 8:0017:00
 • Čt 8:0017:00
 • 8:0017:00
 • Máme právě otevřeno

Napište nám

Povinná pole

Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zodpovězení mého dotazu.
Zavřít

Přihlášení

nebo
zapomenuté heslo