Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé - Rehabilitační ústav (Luže - Košumberk)

Posadit, Postavit. Udělat krok.

Zajišťujeme lůžkovou i ambulantní následnou léčebně rehabilitační péči pro děti a dospělé z celé ČR, navíc i dlouhodobou péči v programu rehabilitačního ošetřovatelství, léčíme stavy po cévní mozkové příhodě, po úrazech, po poranění míchy, ale i vrozené vady, dětskou mozkovou obrnu a Perthes.

  • Košumberk 80
  • 538 54 Luže
  • mapa

Kontaktní osoby

Hodnocení

*
*
*
*
*
4 hodnocení
Ohodnotit
brezani.jaroslava
2.11.2015
*
*
*
*
*

dobry den mala som tam veeelmi davno mojho syna Juraja Brezaniho z Turia pri Ziline SR.za pana primara Miloslava Feltla,Vdedy bolo mojmu synovi 7rokov teraz uz je dospely chlapec j...
více ›

zobrazit všechna hodnocení

Více informací

HAMZOVA  LÉČEBNA - 115 let od založení

Hamzova odborná léčebna v Luži-Košumberku je odborný rehabilitační ústav s více jak stoletou tradicí. Poskytuje následnou a dlouhodobou péči pro děti i dospělé z celé České republiky. Léčebna byla založena v roce 1901 prof. MUDr. Františkem Hamzou jako první léčebný ústav pro tuberkulózní a skrofulózní děti ve střední Evropě. V roce 1962 byla léčba tuberkulózy v Luži ukončena a léčebna reprofilizována na zařízení pro rehabilitaci dětí s pohybovými vadami. Od roku 1992 se zde léčí i dospělí pacienti. S kapacitou 505 lůžek, umístěných v deseti pavilonech, se jedná se o největší rehabilitační zařízení svého druhu v České republice. Nedílnou součástí léčebny je nejen základní a mateřská škola, ale i moderní oddělení ortopedické protetiky. Hamzova léčebna je trvale reakreditované léčebné zařízení následné péče podle podmínek SAK v České republice.

HAMZŮV  PARK A ARBORETUM, řádný člen Unie botanických zahrad

Hamzova léčebna se nachází v areálu rozsáhlého parku, jehož hlavní součástí je významné arboretum se sbírkou dřevin ze čtyř světadílů. Výsadbu parku zahájil profesor Hamza již kolem roku 1907. Dnes v parku roste více jak 1400 stromů ve 166 druzích. Takto vzniklé příznivé klimatické a ekologické podmínky, posilované obecně čistým prostředím, včetně čistoty vzduchu v oblasti Luže, jsou pro léčebnu cenným bohatstvím, kterého využívá při léčbě pacientů.

Motto a hlavní cíl léčby v Hamzově léčebně: POSADIT, POSTAVIT, UDĚLAT KROK

HAMZOVA LÉČEBNA NABÍZÍ:

Lůžkovou následnou léčebně rehabilitační péči pro děti a dospělé z celé ČR, a to

- komplexní rehabilitační program léčby u všech stavů po operacích, úrazech a po onemocněních

 hybného systému, včetně zánětlivých a cévních (cévní příhoda mozková),

- samostatný léčebný program pro dospělé i dětské pacienty po míšním poškození v oddělení  spinální    

  rehabilitační jednotky,  

- specifický rehabilitační program u pacientů se sekundárními komplikacemi diabetu

- rehabilitační program u poruch hybného systému při onkologické léčbě

- a další.

• U dětí se zvláště zaměřujeme na léčbu stavů vrozených i získaných onemocnění s obrazem různých neurologických a ortopedických vad, především u dětí s dětskou mozkovou obrnou, Perthesovou chorobou, skoliózou a dalšími vadami držení trupu apod.), po úrazech

Rehabilitační ošetřovatelství v rámci lůžkového oddělení ošetřovatelské péče (LOOP), s cílem

- léčebné rehabilitace geriatrických pacientů ale i všech pacientů v těžším klinickém stavu,

- poskytujeme program nového pojetí péče o pacienty, kteří jsou závislí na pomoci a na péči v základních aktivitách každodenního života, jako je oblékání, strava, pohyb po místnosti a hygiena (senioři, pacienti v těžším klinickém stavu), kde cílem je návrat pacienta do domácího prostředí a zlepšení kvality jeho života.

Motto a hlavní cíl tohoto oddělení je ROZCHODIT, ROZJÍST, NAMOTIVOVAT.

Služby Ortopedické protetiky

Ortopedická protetika je velké samostatné pracoviště v rámci Hamzovy léčebny, které vyrábí širokou škálu zdravotních pomůcek. Zajišťuje své služby nejen pro pacienty léčebny, ale ve velkém rozsahu i pro občany z celého východočeského regionu. Patří k významným výrobcům trupových ortéz pro pacienty s vadami páteře a ortéz pro pacienty po cévních mozkových příhodách v ČR. Úzce spolupracuje s lékaři v oboru ortopedické protetiky, rehabilitace, neurologie a s fyzioterapeuty. Ročně ošetří více než 5000 pacientů.

PROGRAM, MODERNIZACE A INOVACE V HL

Do tradičních léčebných metod, díky kterým je Hamzova léčebna vyhledávaná pacienty z celé České republiky, průběžně zahrnujeme inovativní prvky a postupy odpovídající realitě 21. století.

Hamzova léčebna se stala jedním z prvních zařízení v ČR, kde se začala systematicky využívat HIPOTERAPIE, jako pevná součást rehabilitační léčby. Pro terapii dětských i dospělých pacientů  využívá léčebna v současné době čtyři koně, kteří prošli specializačními zkouškami a mají osvědčení České hiporehabilitační společnosti.

V HL byla vyvinuta metoda nazvaná KODYVERT (Košumberská dynamická vertikalizace) napomáhající významně k časnému řízenému postavování dosud ležících dětí s poruchou vzpřimovacích a opěrných funkcí trupu a končetin.

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Pardubicích jsme zavedli léčbu pomocí aplikovaných programů na bázi zařízení KINECT. Jde postupy patřící již do skupiny robotické terapie. Formou „hry“ zde dochází k  aktivizaci řady svalových skupin a k aktivnímu procvičování hybnosti cíleně v rámci cíleně zvolených pohybů, a tím  např. ke zlepšování funkce horních končetin, koordinaci stoje, ke zlepšení koncentrace a posilování stability dětských, ale i dospělých pacientů.  Další z této skupiny robotické terapie  je  zařízení ARMEO, které je určeno k obnově cílených pohybových funkcí horní končetiny. Zařízení ERIGO je specializovaný vertikalizační přístroj s dynamickým pohonem pro rehabilitaci funkce dolních končetin, který stimuluje stoj, opěrné a krokové fáze chůze. Koncem roku byl instalován program KINECT i na oddělení dospělých, kdy bude zaváděn do terapie v roce 2016. Ve fáze testování je další zařízení umožňující nácvik reaktivity a její exaktní měření.

LÉČBA V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ A VYUŽITÉ  METODY

Léčebná tělesná výchova: je využíván programový koncept dle Bobathových, metodiky dle Kabata, Brüggera, Mojžíšové, Vojty, Freemana, cvičení dle Brunkovové a Smíška, cvičení na míčích a s pružnými tahy, cvičení za pomoci přístrojů Redcord a Kinect, techniky kineziotapingu, techniky měkkých tkání a mobilizace kloubů, hipoterapie a mnohé další,

Vodoléčba: celkové a částečné koupele, plavání v bazénech, skupinové cvičení v bazénu;

Termoterapie: aplikace parafínových zábalů, lokální kryoterapie;

Fyzikální terapie: proudy DD, TENS, Träbert, stimulační proudy, SF proudy, hydrogalvan, kombinace proudů; dále UZ  a různé typy MGT,

Fototerapie: IR, laser, biolampa, biostimul;

Mechanoterapie a různé druhy masáží: přístrojová lymfodrenáž, vakuově-kompresní terapie. Klasická masáž celková nebo částečná, manuální masáž lymfatická, akupresura, masáž reflexní a vazivová;

Další: trénink za pomoci přístrojů (motodlahy, motomedy, ergometry, chodníky). Specializované přístroje vertikalizační statické, s dynamickým pohonem dolních končetin ERIGO, různé typy nestabilních plošin, Parapodium, přístroj pro cvičení horní končetiny ARMEO, přístroj na léčbu stresové a urgentní inkontinence BIOCON, suché uhličité koupele, plynové injekce, oxygenoterapie, ergoterapie, logopedie, psychodiagnostická laboratoř, EEG – biofeedback, pedobarograf, tenzometrická deska.

INDIKACE LÉČEBNÝCH POBYTŮ PRO DOSPĚLÉ PACIENTY

Nemoci nervové: stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervového systému s poruchami hybnosti, chabé obrny poúrazové a poinfekční, postpoliomyelitický syndrom, polyneuropatie s paretickými projevy, kořenové syndromy vertebrogenního původu, stavy po zánětlivých nemocech centrálního nervstva, roztroušená skleróza, nervosvalová onemocnění, dětská mozková obrna, Parkinsonova choroba;

Nemoci pohybového ústrojí: stavy po úrazech, operacích pohybového systému, zejména po operacích páteře a nosných kloubů, po provedené náhradě kloubní. Dále koxartróza, gonartróza, artrózy ostatních kloubů, revmatoidní artritis, Bechtěrevova choroba, ostatní artritidy, difúzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (sklerodermie, lupus erythematodes), artropatie provázející onemocnění endokrinní, neurologická a krevní, bolestivé stavy při osteoporóze, bolestivé syndromy šlach, úponů, svalů, skoliózy, vertebrogenní algický syndrom, postižení kloubů při metabolických onemocněních;

Jiné poruchy hybného systému: na podkladě diabetické neuropatie, angiopatie, lymfedému, onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém I. a II. stupně nebo po chirurgických operacích.

INDIKACE LÉČEBNÝCH POBYTŮ PRO DĚTSKÉ PACIENTY

Nemoci nervové: rehabilitovatelné formy dětské mozkové obrny a další neurologické afekce nervosvalového aparátu, včetně poúrazových a pooperačních stavů. Léčba stavů po cévních, zánětlivých či jiných onemocněních nervového systému včetně stavů poúrazových a pooperačních, spinální rehabilitační jednotka;

Nemoci pohybového ústrojí: vrozené či získané afekce kyčelního kloubu, skoliózy a jiné vady páteře, vrozené vady a stavy poúrazové a pooperační ortopedického typu, léčba stavů po chronických a těžkých onemocněních a dlouhodobých poruch hybného aparátu primárních a sekundárních;

Jiné: chronická dermo-respirační onemocnění dětského věku mimo pylové alergie, indikovaná léčba obezity a kondiční léčba dětí celkově oslabených a tělesně neprospívajících, včetně klimatoterapie.

Důležitá informace

Návrh na léčebně rehabilitační péči vystavuje pacientům z domácího prostředí jejich praktický lékař na doporučení příslušného odborného lékaře na předepsaném formuláři „Návrh na léčebně rehabilitační v odborné léčebně“, schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Přednostně přijímáme pacienty z akutního lůžka po úrazech, operacích, CMP apod. po domluvě překladem, kdy návrh vystavuje ošetřující lékař nemocničního oddělení.

Na rehabilitační spinální jednotku a na ošetřovatelská lůžka „Žádost „vystavuje ošetřující lékař, není nutné schválení

revizním lékařem.

Otevírací doba

  • Non-stop
  • Máme právě otevřeno

Newsletter

Pokud chcete dostávat novinky e-mailem

Napište nám

Povinná pole

Zavřít

Přihlášení

nebo
zapomenuté heslo