Důležité informace

Nové povinnosti provozovatele dle nového zákona o ovzduší, při nedodržení jsou provozovateli účtovány finanční sankce!

Před měřením emisí:

Dle ustanovení § 6, odst. 7,   Zákona č. 201/2012Sb.:

Provozovatel je povinen plánované měření oznámit na inspekci ŽP nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem.

Po měření emisí:

Dle ustanovení § 17, odst. 3,  Zákona č. 201/2012Sb.:

Povinnost předložit ČIŽP protokol o provedení jednorázového měření emisí do 90 dnů od provedení měření.


Konec termínu přechodného ustanovení

V souladu s § 41odst. 5) zákona č. 201/2012 Sb. platí:

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jehož povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu podle tohoto zákona do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení a rozhodnutí vydaná podle dosavadních právních předpisů.

Co jsou to „Požadavky na obsah povolení provozu“?

 • Dle komentovaného zákonu Zákon o ochraně ovzduší: požadavky na obsah povolení jsou stanoveny v § 12 odst. 4 zákona (specifické emisní limity, způsob zjišťování úrovně znečišťování, provozní řád, technické podmínky provozu a.j.), tzn. podmínky regulující vliv zdroje na kvalitu ovzduší.
 • Pro správné provozování zdroje je zásadní obsah povolení (rozuměj podmínky provozu) ne jeho forma.

Kdy je povolení provozu v souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb.?

 • Bez ohledu na ve výroku uvedení již neexistující kategorie zdrojů = forma
 • Bez ohledu na ve výroku uvedení odkazů na již zrušené právní předpisy = forma
 • Pokud podmínky uvedené ve stávajícím povolení odpovídají charakteru zdroje, a současně požadavků dle § 12 (4), přičemž povolení nemusí obsahovat žádné podmínky (podmínky nahrazuje např. § 17 zákona) = obsah
 • Pokud má provozovatel samostatné povolení provozu dle § 17 odst. 1 d) a samostatné povolení k vydání provozního řádu dle § 17 odst. 2 g) a současně obsah stávajícího PŘ odpovídá obsahu PŘ dle přílohy 12 vyhlášky 415/2012 Sb.

V případě pochyb se obraťte na příslušný KU !

tel:
+420 545 214 210
fax:
+420 545 235 108
e-mail:
obchod@detekta.cz
web:
www.detekta.cz
ceník:
www.detekta.cz/cenik
 • Franzova 969/63
 • Brno - Maloměřice
 • 614 00
 • Areál v.d. DYHA
 • mapa

Kontaktní osoby

Soubory ke stažení

Napište nám

Povinná pole

Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zodpovězení mého dotazu.
Zavřít

Přihlášení

nebo
zapomenuté heslo