Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (Praha 6 - Dejvice)

VÚV TGM, v.v.i.

Nabízíme služby v oblasti výzkumu stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb na krajinu a související environmentální rizika. Poskytujeme odbornou podporu ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založenou na uvedeném výzkumu.

Upravit údaje
Je toto moje firma?
 • Podbabská 2582/30
 • Praha 6 - Dejvice
 • 160 00
 • mapa

Kontaktní osoby

Hodnocení

*
*
*
*
*
0 hodnocení
Ohodnotit

Více informací

Základním posláním instituce je (dle zřizovací listiny)

- výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly,

- odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, nejen v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích, ale i v oblastech nakládání s odpady a integrovaného přístupu k prevenci znečištění životního prostředí. Součástí VÚV TGM jsou akreditované (ČIA) / posouzené (ASLAB) laboratoře dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005. Ústav je držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

Nabízené služby:

Komplexní výzkum a vývoj v oblasti:

 •     ochrany a využívání vodní složky životního prostředí
 •     hydrologie a hydrauliky, včetně fyzikálního a matematického modelování
 •     ochrany povrchových a podzemních vod, hydrogeologie a ekologických zátěží
 •     technologických procesů zneškodňování odpadních vod a kalů
 •     technologií čištění odpadních a úpravy pitných vod
 •     nakládání s odpady (CeHO)
 •     aplikované ekologie

Expertní a poradenská činnost:

 •     opatření k eliminaci extrémních hydrologických jevů - povodní i sucha, vliv klimatické změny
 •     bilance vodních zdrojů z hlediska množství i jakosti
 •     identifikace a hodnocení plošného a bodového znečištění
 •     studie protipovodňové ochrany měst a obcí
 •     studie odtokových poměrů
 •     studie transportu polutantů
 •     expertní činnost v oblasti hydrochemie, hydrobiologie a mikrobiologie
 •     komplexní hodnocení z hlediska radiační ochrany
 •     měření a pozorování v terénu
 •     sanace a monitoring ekologických zátěží

Analýzy, zpracování a poskytování dat:

 •     analýza a zpracování dat s využitím moderních informačních technologií
 •     vývoj informačních a technických nástrojů, bilančních, predikčních a hodnoticích systémů
 •     identifikace a hodnocení plošného i bodového znečištění vod
 •     správa a poskytování dat a souvisejících služeb  (heis.vuv.cz, www.dibavod.cz)

Laboratorní činnost, posuzování a kalibrace:

 •     sledování antropogenních vlivů na kvalitu vod s využitím vlastních akreditovaných/posouzených laboratoří
 •     rozbory vod, sedimentů, plavenin a dalších složek životního prostředí a odpadů
 •     zkoušky účinnosti čištění domovních ČOV
 •     zkoušky odlučovačů lehkých kapalin a lapáků tuku
 •     ekotoxikologické hodnocení látek, odpadních vod a odpadů

Posuzování odborné způsobilosti laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (www.aslab.cz)

Kalibrace měřidel průtoku vody o volné hladině podle ČSN ISO 3455 (cksvv.vuv.cz)

Více informací

Napište nám

Povinná pole

Všechny sekce
Zavřít

Přihlášení

nebo
zapomenuté heslo